Kies voor een helpende mindset

Een mindset is een aantal overtuigingen die je hebt over het ontwikkelen van talent, mogelijkheden en intelligentie. De mindsets bestaan uit gedachten en overtuigingen. Carol Dweck, een Amerikaanse psychologe, doet onderzoek naar de mindset van mensen. Zij stelt dat de mindset van mensen bepaalt hoeveel succes zij hebben. Carol Dweck onderscheidt twee typen mindsets: de vaste mindset en de groei mindset.

 

Een vaste mindset

Mensen met een vaste mindset geloven in het idee dat mensen bepaalde mogelijkheden hebben, en dat dit vastligt. Dus mensen zijn intelligent, sportief, kunstzinnig en goed in talen of wiskunde, of juist niet. Met deze mindset worden mensen gelabeld: mensen zijn goed of slecht, respectvol of respectloos, slim of dom, etc. Ze geloven dat kwaliteiten en gedrag aangeboren zijn en niet te veranderen. Eén van de effecten van de vaste mindset is dat deze mensen eerder opgeven en een grotere kans hebben om op te geven bij hindernissen of lastige uitdagingen, omdat ze ervan uit gaan dat ze het gewoon niet kunnen. De vaste mindset zegt dat intelligentie een vastliggend kenmerk is en dat prestaties je intelligentie weerspiegelen. Dus een minder goede of slechte prestatie betekent dat je minder intelligent bent, of zelfs dom. Een vaste mindset werkt daardoor als een aangetrokken handrem op je ontwikkeling. Je komt slecht op gang en je ontwikkeling hapert. Als je al vooruitgang boekt, kun je even later toch weer stil komen te staan.

Voor mensen met een vaste mindset is succes belangrijk. Het is een manier om jezelf te beoordelen en aan anderen te laten zien hoe slim en getalenteerd je bent. Bij een vaste mindset wil je je graag vergelijken met anderen, maar alleen als de uitkomst positief is. Dit betekent vervolgens ook dat de vergelijking uit de weg wordt gegaan zodra je voelt dat deze negatief kan uitpakken. Ook in het omgaan met feedback zijn mensen met een vaste mindset erg gevoelig. Kritische feedback betekent immers dat je onvoldoende mogelijkheden hebt. Testen worden gezien als een evaluatie van hoe slim of vaardig je bent, en niet als een momentopname. Bij een vaste mindset zijn de gedachten over inspanning belemmerend: “Mensen die getalenteerd zijn, hoeven weinig moeite te doen en niet veel te oefenen.” Dus mensen die zich sterk inspannen, laten eigenlijk hun tekortkomingen zien.

De vaste mindset belemmert het leren. Het succes is onder andere afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Het stimuleert patronen waarin mensen behoeften hebben aan erkenning, aardig gevonden moeten worden en andere belemmerende denkwijzen. Je ziet je eigen leermogelijkheden niet meer.

Een groei mindset

Mensen met een groei mindset geloven dat mensen vormbaar zijn. Ze kunnen zich ontwikkelen en ze kunnen groeien. De meeste mensen kunnen dus beter worden in bijna alles, mits ze zich maar genoeg inspannen, concentreren en motiveren. Stapsgewijs zal je dan beter worden in wat je doet. De groei mindset gaat ervan uit dat intelligentie veranderbaar is en dat meting van intelligentie een momentopname is. Het gaat ervan uit dat je je talenten kunt ontwikkelen en dat je zelfs nieuwe talenten kunt ontwikkelen. Een groei mindset werkt daardoor als een vliegwiel voor je ontwikkeling. Met een groei mindset realiseer je een enorme versnelling in je leerproces.

Voor mensen met een groei mindset laat succes zien dat ze iets onder de knie hebben gekregen, dat ze nieuwe dingen hebben geleerd. Falen wordt gezien als iets om van te leren, zodat je in de toekomst succesvol kunt zijn. Met een groei mindset worden uitdagingen ook makkelijker aangegaan, en houden mensen makkelijker vol in geval van tegenslagen.

Mensen met een groei mindset halen inspiratie uit de successen van anderen. Testen meten in hun ogen niet je basale intelligentie of je potentieel, maar geven een indruk van je vermogens op dit moment. Leren en ontwikkelen draait om inspanning. Dat maakt het verschil.

Mensen met een groei mindset vertonen een andere reactie in geval van falen. Zij hebben gedachten als: “Deze situatie was nu nog te moeilijk voor mij.” Of: “Ik kan me nog beter voorbereiden en dan lukt het wel.” Omdat ze hopen wel dit niveau te kunnen bereiken, gaan mensen met deze mindset door. Zij proberen nieuwe strategieën uit om hun doel te bereiken. In plaats van door te gaan met een aanpak die niet werkt, kijken ze of ze iets kunnen leren van de tips en feedback.

Zorg ervoor dat je een groei mindset hebt

Zorg ervoor dat je een groei mindset hebt als je je eigen belemmerende gedachten en overtuigingen gaat aanpakken. Het zal je leerproces versnellen en vergroot de kans van slagen.

Hoe ziet het dan met de wens om resultaten te behalen?

Gaat het dan alleen maar om leren? Volgens Carol Dweck gaat het om de balans. De balans tussen leren en resultaten boeken. Resultaten zijn belangrijk, maar op het moment dat resultaten zo
belangrijk worden dat leermomenten en leermogelijkheden worden gemist, beperkt dit jouw eigen ontwikkeling. Je hebt de goede balans als je waardering hebt voor leren en uitdagingen en als je de beoordeling van prestaties als een momentopname ziet, en niet als een teken van intelligentie of eigenwaarde.

Bij topatleten is dit vaak zichtbaar. Gedurende een wedstrijd zijn zij zeer gericht op presteren en winnen. Zij stellen zich prestatiegerelateerde doelen. Een negatieve uitkomst zien zij echter niet als onvermogen. Tussen de wedstrijden door zijn zij juist zeer leergeoriënteerd. Zij onderzoeken hun prestaties, en proberen te leren van zowel successen als fouten. Zij stellen zich dan dus juist leergerelateerde doelen. Dergelijke doelen komen voort uit een wens om beter te worden, om nieuwe dingen te leren begrijpen en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Zij werken met hun coaches aan verbetering. Ze houden vol met een lange termijn doel voor ogen. Het gaat dus niet alleen over volhouden en doorzetten. Er is ook een lange termijn doel en een verlangen om dit doel te bereiken.

Verander van mindset

Veranderen van mindset gaat niet zomaar vanzelf. Zoals je eerder hebt gezien gaat het om gedachten en overtuigingen. En je weet nu dat het veranderen van gedachten en overtuigingen tijd en training nodig heeft.

Wanneer mensen vasthouden aan een vaste mindset, is dat vaak omdat ze er ooit profijt van hebben gehad, zoals met een belemmerende overtuiging.

Wil je veranderen van mindset? Ga dan aan de slag met het waarmaken van jouw droom en het behalen van jouw doelen. Doe dat door middel van het gratis stappenplan. In dit stappenplan ga je namelijk meteen ook aan de slag met jouw gedachten en overtuigingen. En daarmee creëer je een helpende mindset. Download dus nu hier het gratis stappenplan.