Jouw eigen kracht versterken

Met deze oefening creëer je in jezelf een hulpbron (kwaliteiten, vaardigheden, eigenschappen, etc.) die jou helpt om jouw dromen waar te maken.

Binnen NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt regelmatig gebruik gemaakt van delenwerk. Zo’n deel is een subpersoon in jou. Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere onderdelen, meerdere subpersonen, die te maken hebben met onze ervaringen en wereldbeelden. Voor elk ervan ontwikkelen we een overeenkomstig zelfbeeld en een set van gevoelens, gedrag en gedachten. Dit noemen we een subpersoon. Elk van ons heeft dus meerdere subpersonen, meerdere ‘ikken’. Bijvoorbeeld:

  • De Rebel: altijd in opstand, gaat er altijd tegenin.
  • De Zorger: voor anderen zorgen en ze bemoederen.
  • Het Verongelijkte Kind: voelt zich steeds tekortgedaan.
  • Et cetera.

Wij kunnen zelf invloed uitoefenen op onze subpersonen en kunnen zelfs een nieuw deel/subpersoon creëren. We kunnen dat deel een bepaald doel meegeven, wat hij zal gaan vervullen. Dat mag jij zelf vormgeven.

Het nieuwe deel

Geef eerst antwoord op onderstaande vragen:

  • Welk doel zal jouw nieuwe deel hebben?
  • Hoe zal dit nieuwe deel dat doel vervullen?
  • Met welk gedrag, welke gedachten en welk gevoel zal dit deel dat doen?
  • Welke naam geef je aan het nieuwe deel?

Creëer nu het nieuwe deel

Als je antwoord hebt gegeven op bovenstaande vragen start dan het geluidsfragment en ga er lekker ontspannen bij zitten.

Laat in een reactie weten wat deze oefening jou oplevert.