Wat motiveert mensen meer, intrinsieke motivatie of extrinsieke motivatie?

Mensen worden op verschillende manieren gemotiveerd. Mensen kunnen bijvoorbeeld extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd zijn. Als iemand extrinsiek gemotiveerd is, dan ligt zijn motivatie buiten zichzelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontvangen van salaris, een warme en gezellige werkomgeving, een eigen parkeerplaats, de zekerheid, etc. Deze mensen doen hun werk als ze daarvoor een beloning krijgen. Bij extrinsieke motivatie gaat het bijvoorbeeld om:

 • zekerheid;
 • status (kamer, parkeerplaats);
 • salaris;
 • arbeidsvoorwaarden;
 • verhouding met collega’s;
 • goede leidinggevende;
 • de werkomgeving.

Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vinden de motivatie in zichzelf. Het gaan hen er bijvoorbeeld om dat ze voldoening ervaren in hun werk en zich er goed bij voelen. Intrinsieke motivatie zie je bijvoorbeeld heel sterk bij topsporters. Hoe kunnen zij anders de intensieve motivatie, de pijn en ontberingen opbrengen? Bij intrinsieke motivatie gaat het bijvoorbeeld om:

 • interessant werk;
 • voldoende variatie;
 • verantwoordelijkheid;
 • positieve resultaten;
 • waardering (erkenning);
 • promotie en erkend succes.

Als een medewerker ontevreden is, zijn leidinggevenden soms geneigd om de oplossing te zoeken in extrinsieke motivatie. De medewerker krijgt bijvoorbeeld een extra beloning, hoger salaris, een nieuw koffiemachine, etc. Zo’n extra beloning zorgt voor slechts een korte tijd voor extra motivatie. Al snel is de euforie van dat extra geld weg en verdwijnt de motivatie weer. Erkenning, interessant werk en succes helpen veel beter om medewerkers op de langere termijn te motiveren.

Hier kun je dus jouw eigen conclusie trekken of intrinsieke of extrinsieke motivatie meer en op de langere termijn motiveert.

Bron: Quant, P (2011) Gemotiveerde medewerkers! De bonus van Het Nieuwe Werken. Uitgeverij Schouten & Nelissen: Zaltbommel