Een lijn in jouw verleden

In het verleden heb jij bepaald gedrag ontwikkeld om om te kunnen gaan met verschillende situaties. Soms waren het fijne situaties en soms minder fijne situaties. Als jij de gebeurtenissen uit jouw verleden in kaart brengt, dan kun je er kort even naar kijken en actief kiezen voor ander gedrag. Dan kun je afscheid nemen van niet-helpend gedrag. Door een lijn in jouw verleden te maken krijg je inzicht, duidelijk in wat het doel van jouw gedrag in het verleden was en kun je bewust kiezen of dit gedrag jou nu nog helpt of niet.

Het is niet de bedoeling dat je jouw hele verleden gaat analyseren. Ga niet te diep op gebeurtenissen in en blijf er niet te lang bij stilstaan. Neem het alleen van een afstand waar. Bestempel de gebeurtenissen ook niet als goed of fout, maar accepteert dat het zo was. Je kunt op deze manier vervelende gebeurtenissen uit het verleden een plaats geven, zodat ze in het hier en nu minder in de weg zitten.

Een lijn in jouw verleden

Leg lege A4-vellen in een lijn op tafel. Elk vel staat voor 5 jaar in jouw leven. En het begint bij 0-5 jaar.

Schrijf op elk A4-vel gebeurtenissen en jouw gedrag voor die periode. Neem hier rustig de tijd voor. Schrijf alles op, totdat er niets meer naar boven komt.

Als jij klaar bent met het opschrijven van alle gebeurtenissen bij elke periode, dan kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat was in deze periode voor jou het belangrijkst?
  • Als je iemand anders een video zou laten zien uit deze periode, wat zou die persoon dan opvallen?
  • Wie waren in deze periode belangrijke personen voor jou?
  • Wat herinner je je nog uit deze periode?
  • Wat voor gevoel roept deze periode bij jou op?
  • Wat deed je om met die situatie om te gaan? Wat was het effect daarvan?

 

Als je deze vragen hebt beantwoord, wat valt je dan op met betrekking tot jouw tijdlijn? Wat waren de belangrijkste momenten in jouw leven waarin bepaalde gedragspatronen zijn ontstaan die je nu nog inzet? Helpen deze gedragspatronen jou nog? Zo ja, laat dit dan zo. Zo nee, bedenk eens hoe jij ervoor kunt zorgen dat je ander gedrag laat zien.

Wil je hulp bij het veranderen van jouw gedrag en gedragspatronen? Klik dan hier om te zien wat ik voor jou kan betekenen.