Focussen op jouw situatie

Ons lichaam is een bron van kennis, die we nog niet genoeg benutten. Daarbij is het belangrijk dat je je kunt focussen. De grondlegger van het focussen, de Amerikaan Eugene Gendlin deed jarenlang onderzoek naar factoren die binnen therapie leiden tot een ‘succesvolle cliënt’. Hij kwam tot de conclusie dat het bij een succesvolle therapie niet gaat om de techniek of de methode van de therapeut, maar om het vermogen van cliënten bij zichzelf naar binnen te gaan en naar hun eigen gevoelsuitingen te luisteren. Het gaat dus niet zozeer om alleen in contact komen met gevoelens, maar die gevoelens omzetten in daadwerkelijk veranderingen en oplossingen voor problemen.

Daarom heb ik een oefening voor je waarbij je naar binnen gaat. Je gaat je gevoel ervaren die je helpt je probleem duidelijk te krijgen, die in eerste instantie nog vaag en onduidelijk kan zijn. Verderop in de oefening kan je ervaren dat het gevoel verschuift en het stap voor stap helder wordt. Je krijgt zicht op het werkelijke probleem en op eventuele oplossingen.

Zoek een geschikte plek op waar je rustig kunt zitten en even niet gestoord wordt. Zorg dat het stil is en dat je comfortabel en ontspannen zit. Start nu het luisterfragment.